image

Visie

Wij hebben een gedacht over de dingen, deze gedachten zie je weerspiegeld in onze visie, het kunnen onderschrijven van deze visie is een voorwaarde om te kunnen participeren aan dit QOLEI project.

image

Bouwproject

In het charmante Zuid Franse Ginoles les Bains vind je het QOLEI experience center

image

QOLEI experience center

We stelden ons de vraag hoe wij, als bescheiden individuen, toch op één of andere manier een meerwaarde zouden kunnen toevoegen aan de maatschappij, zonder aan politiek te doen. We starten met wat wij te bieden hebben en beogen dit te versterken met de inbreng van anderen. Vanuit participatie, dromen en eigen vermogen zijn creatieve, ingenieuze, nobele, menslievende, verrijkende ideeën en middelen van harte welkom!

image

Financiering

Omdat het geheel groter is dan de som der delen, omdat rijkdom verder reikt dan geld, omdat kwaliteit belangrijk is, daarom is het steunen van QOLEI meer dan interessant!