image

Visie

Wij hebben een gedacht over de dingen, deze gedachten zie je weerspiegeld in onze visie, het kunnen onderschrijven van deze visie is een voorwaarde om te kunnen participeren aan het Positiv’eau project.

image

De onderneming

We stelden ons de vraag hoe wij, als bescheiden individuen, toch op één of andere manier een meerwaarde zouden kunnen toevoegen aan de maatschappij, zonder aan politiek te doen. We starten met wat wij te bieden hebben en beogen dit te versterken met de inbreng van anderen. Vanuit participatie, dromen en eigen vermogen zijn creatieve, ingenieuze, nobele, menslievende, verrijkende ideeën en middelen van harte welkom!

image

Aanbod

Je wil herbronnen, op adem komen, even ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. Terug in je kracht komen te staan en opnieuw voelen wat jou gelukkig maakt. Je wil geïnspireerd worden, bijleren en je eigen creativiteit ontluiken. Je vindt het belangrijk om goed zorg te dragen voor jezelf, jezelf te versterken zodat je weer beroep kan doen op je eigen potentieel en de persoon kan worden die je wil zijn. Positiv’eau biedt je hier de tijd, mogelijkheid en ruimte toe.

image

Financiering

Omdat het geheel groter is dan de som der delen, omdat rijkdom verder rijkt dan geld, omdat kwaliteit belangrijk is, daarom is investeren in Positiv'eau meer dan interessant!