De onderneming

Onze eigen dromen, idealen en ideeën brachten ons al een eind op weg tot de oprichting en realisatie van onze onafhankelijke onderneming, genaamd Positiv’eau! Met onze onderneming willen we graag groeien tot een participatieve, maatschappelijk bewuste samenwerking, waarin we een gedeelde visie onderschrijven en bijhorende normen, waarden en afspraken respecteren. We werken samen aan een gemeenschappelijk doel, namelijk de toename van de kwaliteit van leven van ieder van ons.

We willen graag drie dingen verwezenlijken.

1.       We bieden trainingen aan over het onderwerp “levenskwaliteit” en dit zowel op individueel vlak als in groep en binnen bedrijven. We willen hiermee in eerste plaats het persoonlijke, professionele en maatschappelijke welzijn van de mens verbeteren en geloven dat dit ook een positieve impact heeft op het grotere geheel. We willen een preventief aanbod betekenen, welke de mens in staat stelt om in zichzelf te investeren, zorg te dragen voor zichzelf en zo vanuit een eigen comfort te participeren aan het leven en de dagelijkse verantwoordelijkheden.

2.       Daarnaast zullen we voldoende financiële middelen verzamelen om het oude kuuroord in Ginoles les Bains te renoveren. We creëren er een plek waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de weelderige, rijke natuur. Een welzijnsoord waar mensen kunnen samen komen en kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten die deugd doen voor lichaam en geest, zodat ze kunnen herbronnen om daarna versterkt weer verder te gaan.

3.       We zetten een netwerk op van mensen en organisaties die samenwerken aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor zichzelf en anderen door hun diensten uit te wisselen en samen deel te nemen aan het grotere betekenisvolle geheel, waar Positiv’eau voor staat.