De ingrediënten

We geloven dat mensen de kans en de mogelijkheid nodig hebben om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun leven. Je authentieke zelf mogen zijn en uiting mogen geven aan je gevoelens, gedachten en verlangens lijkt ons nodig om dit leven richting te geven.

Mogelijkheden ervaren om mentale voeding tot je te nemen in de vorm van bijvoorbeeld educatieve activiteiten of reflectiemomenten helpt de mens zich te ontplooien, bij te leren en zich verder te ontwikkelen in het leven. Fysieke fitheid en zorg kunnen dragen voor je gezondheidsnoden maakt ook deel uit van een kwaliteitsvol leven.  Op tijd tot rust kunnen komen, kunnen stilstaan bij jezelf en datgene wat je ervaart in dit leven helpt je te realiseren wat je nodig hebt om tot meer levenskwaliteit te komen. Daarnaast is het onontbeerlijk om je veilig te kunnen voelen, je zorgen moeten maken om je veiligheid hypothekeert het ervaren van levenskwaliteit. Vertoeven in een stimulerende context biedt je kansen om je mogelijkheden verder te exploreren en bij te leren indien je dit wenst. Om je te bevrijden van omgevingsstressoren en je te kunnen ontspannen kan het helpend zijn om je te begeven in de natuur. Deze omgevingsfactoren spelen ook een rol in het ervaren van levenskwaliteit.

Aangezien de mens in oorsprong een empathisch en sociaal wezen is, dragen sociale contacten en deel uitmaken van een groter geheel ook bij tot het ervaren van meer levenskwaliteit.

Kortom, we geloven dat er vele zaken van invloed zijn op het al dan niet ervaren van levenskwaliteit. Sommige van deze zaken zijn wat ze zijn en zijn moeilijk of niet te beïnvloeden, vaardigheden ontwikkelen om deze zaken te kunnen accepteren als deel van je leven kan dan nodig en helpend zijn. Op sommige zaken kunnen we wel invloed uitoefenen, daar is het nodig om stil te staan bij- en te ontdekken wat jouw vermogen tot invloed is. Beide processen zijn waardevol in het komen tot meer levenskwaliteit.