Het ontstaan

Al wandelend door een verlaten, verwilderde, prachtige tuin in het Zuid Franse Ginoles les Bains, ervaarden we verbondenheid met de rustgevende kracht van de natuur en werden we geïnspireerd om na te denken over wat nu precies zo deugddoend was binnen deze ervaring.

Het wierp onze aandacht op de huidige evoluties binnen onze maatschappij, van welke sommige evoluties ons best zorgen baren.

In tegenstrijd met onze empathische natuur als mens krijgen wij de indruk dat zorgen voor- en betrokkenheid tonen met onze medemens soms onder druk komt te staan van sterke individualistische tendensen die zich lijken te ontwikkelen op maatschappelijk (politiek) vlak.

De mens wordt gestimuleerd om het onderste uit de kan te halen, te gaan voor de grootste efficiëntie, het hoogste rendement. “Skills” als competitief en concurrentieel zijn lijken hoger gequoteerd te worden dan mededogen tonen, betrokkenheid, onbaatzuchtige inzet en samenwerking. Het “druk, druk, druk” hebben en “gelukkig zijn” lijkt een must te zijn en zorgt voor verwijdering en eenzaamheid onder mensen. Het principe van “survival of the fittest” dat op overlevingsniveau misschien wel rendement kan hebben, maar op samenlevingsniveau best wel eens een negatieve impact kan hebben, lijkt zich opnieuw prominent te installeren. “You’re in it to win it, or you don’t count” lijkt een slogan te worden die slechts enkelen stimuleert en velen ontmoedigt en doet opgeven.

Mensen lijken zoekende naar aansluiting bij elkaar en het lijkt alsof grote groepen zich uitgesloten of verloren dreigen te voelen. Onmacht, het gevoel niet competent te zijn en geen deel uit te maken van het grotere geheel, onze samenleving, veroorzaakt een negatieve impact op mens en maatschappij. We zien een toename van depressies, burn-out, suïcide, schoolverlaters, armoede, ontheemden, onthechting en zo meer en dat baart ons zorgen.

Met onze onderneming Positiv’eau willen wij een deel van het antwoord bieden op deze zorgwekkende maatschappelijke tendensen. We pretenderen niet deze tendens te kunnen doen keren, we geloven wel dat we als individu kunnen bijdragen aan een keerpunt, al is het maar op kleine schaal, wie het kleine niet eert is het grote niet waard, toch?

We geloven ook dat we niet alleen staan in deze bezorgdheden, we zien steeds meer mensen en organisaties deze zorgwekkende evolutie mee in vraag stellen. Wij willen geen antwoord bieden op politiek niveau, we willen wel vanuit ons mens zijn met jullie delen wat volgens ons helpend kan zijn. Hiermee willen we niet pleiten voor de “geluksindustrie” die pretendeert dat geluk maakbaar is. Waar wij wel in geloven is dat kwaliteit van leven een antwoord kan bieden op een prangende behoefte van de mens en onze maatschappij. Kwaliteit van leven, dat is iets waar we samen aan kunnen bouwen, hierbij onze eerste steen…