Levenskwaliteit

Kwaliteit van leven staat voor ons voor een leven dat je zelf de moeite waard vindt om te leven. We zijn ervan overtuigd dat de mens hierin een aantal universele behoeften heeft.

Veiligheid ervaren lijkt ons een basisvoorwaarde tot levenskwaliteit.

De mogelijkheden hebben om zorg te kunnen dragen voor je fysieke en mentale gezondheid betekenen een belangrijke bijdrage tot het verwerven van levenskwaliteit.

Je verbonden kunnen voelen met anderen, erkenning ontvangen van anderen, deel uitmaken van een omgeving en een groter geheel maakt dat je verschillende rollen kan opnemen waarin je ook betekenis ervaart.

Het hebben van eigen waarden en normen en deze kunnen vormgeven in de wijze waarop je jouw leven inricht en beleeft maakt het leven mee de moeite waard om te leven.

Respect opbrengen voor de persoon die je bent en je gerespecteerd voelen door anderen draagt bij tot het ervaren van levenskwaliteit.

Zelfrealisatie ervaren en het gevoel hebben dat je iets zinvol en betekenisvol doet in het leven vergroot ook je levenskwaliteit.

Je kunnen ontplooien, groeien en ontwikkelen als mens draagt bij tot je levenskwaliteit.

Deze verschillende zaken lijken ons fundamentele elementen om te komen tot het ervaren van meer levenskwaliteit. Zowel het individu als de omgeving heeft hier invloed op en kan hierin dus een bijdrage leveren. Samen kunnen we, elk op onze eigen manier, individueel onze verantwoordelijkheid nemen om vanuit onze eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan het vergroten van de levenskwaliteit voor jezelf en anderen.