Onze aanpak

Positiv’eau wil aandacht besteden aan de gelijkwaardigheid als mens. Waar in onze huidige maatschappij gelijkheid geldt als norm, zijn wij ervan overtuigd dat mensen niet gelijk zijn, er zijn immers tal van verschillen in aard van de mens, gezondheidstoestand van de mens, status van de mens, opvoeding en onderwijsniveau van de mens, kansen die de mens ontvangt in het leven, et cetera.  Al deze verschillen hebben een invloed op hoe de mens kan deelnemen aan de maatschappij. Wij stellen dat ondanks al deze mogelijke verschillen mensen wel ten allen tijden gelijkwaardig blijven aan elkaar, niets kan dat veranderen.

We merken in onze maatschappij dat er vaak diagnoses vallen, stigma’s ontstaan, oordelen worden geveld en dergelijke meer. Wij geloven minder in die probleemgerichte kijk. Waarmee we niet blind willen zijn voor problemen, deze maken deel uit van het leven, we willen er enkel anders naar kijken en mee omgaan. Wij willen vanuit een krachtgerichte en oplossingsgerichte kijk op zoek gaan naar de uitdagingen waar problemen ons voor stellen en de mogelijke oplossingen die hierin schuilgaan. We denken dat deze kijk ons creatieve oplossingsgerichte brein meer zal prikkelen en ons zal stimuleren om een aanpak uit te denken, daar waar een probleemgerichte kijk ons eerder zal ontmoedigen en onze blik zal vernauwen tot al datgene wat niet meer mogelijk lijkt.

Positiv’eau wil kansen stimuleren, faciliteren en aanmoedigen. We willen mensen uitnodigen om vanuit zichzelf op zoek te gaan naar hun eigen capaciteiten en wat ze te bieden hebben. We zien toenemende kans armoede in onze maatschappij, de kloof tussen arm en rijk die steeds groter dreigt te worden. We zien spanningen groeien tussen diegene die het voor het zeggen hebben en diegenen die zich onvermogend voelen. Binnen Positiv’eau willen we werken aan het vermogen en de daadkracht van elk individu. We geloven dat het creëren van kansen mensen opnieuw in beweging brengt en hen kan richten op hun eigen vermogen eerder dan op hun gevoelens van onvermogen en machteloosheid. Deze ontwikkeling kan leiden tot meer participatie en samenwerking, eerder dan verzet en onthechting, twee fenomenen die we naar ons gevoel steeds meer tegenkomen in onze maatschappij.

Als antwoord op het toenemend individualisme en een sterk concurrentieel klimaat, willen wij synergie aanmoedigen. Wij geloven immers dat gedeelde lasten en verenigde krachten samen een sterker geheel kunnen vormen.

We willen voorkomen dat mensen bezwijken onder maatschappelijke verwachtingen, druk of een bepaald keurslijf, door hen te richten op hun persoonlijke levenswil en waarden, een krachtig instrument om het leven vorm te geven.