image

Je unieke recept

Kwaliteit van leven laat zich niet beknotten in één standaard recept. Het is dan ook belangrijk dat iedereen voor zichzelf stil staat bij wat zijn/haar unieke recept tot levenskwaliteit is? Het is belangrijk om je af te vragen welke ingrediënten voor jou onontbeerlijk deel uitmaken van jouw recept tot levenskwaliteit.

image

Benodigdheden

Levenskwaliteit komt jammer genoeg niet gewoon uit de lucht vallen, het vraagt de nodige bewustwording, aandacht en reflectie om een goed zicht te krijgen op wat er in jouw leven nodig is om tot meer levenskwaliteit te komen. Het vraagt de nodige (zelf)zorg om in deze noden te voorzien om zodoende meer levenskwaliteit te kunnen ervaren.