Benodigdheden

Je kan inzetten op het verhogen van je levenskwaliteit door je af te vragen wat jij nodig hebt om meer levenskwaliteit te ervaren, welke noden ervaar je hierin? Daarnaast is het niet onbelangrijk om stil te staan bij wat je naasten, anderen nodig hebben om levenskwaliteit te kunnen ervaren, welke noden hebben zij hierin?  Rekening houden met elkaar en harmonieus kunnen samenleven/samenwerken komt de levenskwaliteit uiteraard ten goede.

Je gewaarworden van de negatieve effecten van- of de gevolgen van een gebrek aan levenskwaliteit, richt je ook op de onderliggende, eigenlijke behoefte en kan je voor de keuze stellen om hier meer op in te zetten.

In je basisbehoeften en de nodige basisvoorwaarden (ingrediënten) tot levenskwaliteit voorzien is dus noodzakelijk om je levenskwaliteit te kunnen optimaliseren.

Het is nodig oog te hebben voor (je) waarden en deze te respecteren, rekening houden met culturele aspecten kan nodig zijn.

Jezelf de nodige groeikansen bieden, of groeikansen die worden aangereikt aannemen, kan je levenskwaliteit bevorderen.