Je unieke recept

Stilstaan bij de reeds aanwezige, helpende ingrediënten in je huidige leven en tegelijk ook stil staan bij die ingrediënten die je nog mist om te komen tot een meer kwaliteitsvol leven is een eerste stap in het zorgen voor meer levenskwaliteit voor jezelf.

Door stil te staan bij wat hierin voor jou belangrijk is, maak je de eerste stap om te kijken naar de wijze waarop je er invloed op kan uitoefenen. Je richten op die zaken die al helpend zijn, hoe je daar meer op kan inzetten en wat je mogelijks nog anders wil doen om meer tegemoet te komen aan je eigen levenswil/wensen is dan een helpende stap.

Daarnaast is het uiteraard belangrijk om te kijken hoe je aan je eigen behoeften tegemoet kan komen binnen de ruimere context van je leven en de mensen om je heen. Het is goed om je bewust te worden van hoe goede zelfzorg ook betekenisvol kan zijn voor anderen, dit kan motiverend werken. Hoe meer jouw noden passen binnen de rol en de context waarin jij je bevindt, des te minder weerstand of ontregeling deze zelfzorg met zich mee zal brengen. Wanneer voor jezelf zorgen negatieve effecten veroorzaakt in je omgeving kan het helpend zijn om de relatie tussen jezelf en je omgeving verder te onderzoeken en te evalueren. Doorgaans heeft je omgeving er ook baat bij dat het goed met je gaat en wordt dit door hen aangemoedigd. Wanneer dit niet zo is kan dit een belangrijk signaal zijn dat je verder dient te onderzoeken.

We geloven dat wanneer mensen de ruimte voelen om goed voor zichzelf en hun levenskwaliteit te zorgen, dit ook een weldadig effect op hun omgeving zal hebben, binnen het gezin, in de werkcontext en ruimer gezien binnen de maatschappij.