VERWONDERING IS HET BEGIN VAN ALLE WIJSHEID.

–ARISTOTELES

Een kwaliteitsvol leven omvat enkele onmisbare ingrediënten die sterk verbonden zijn met de basisbehoeften van de mens.

Kwaliteitsvol leven: Individuele ONLINE begeleiding

Door middel van bewustwording, het verwerven van inzichten en het oefenen met nieuw gedrag, leer je hoe je zelf invloed uitoefent op je eigen levenskwaliteit. Hierbij is zowel het leren accepteren van realiteiten als het inzetten op veranderkansen, van belang.

DE TOEKOMST IS EEN HOOPGEVENDE PLEK, WAAR JIJ JE EIGEN KOERS EN TOEKOMST KAN BEPALEN.

Positiv’eau leert je vaardigheden die o.a. helpend zijn bij het omgaan met je emoties en je helpen bij het opbouwen van een levenswaardig en kwaliteitsvol leven. Je leert meer greep te krijgen op je leven, je problemen op een effectieve manier op te lossen door nieuwe vaardigheden aan te leren en alternatieven te zoeken voor de noodoplossingen die je tot dan toe gebruikte.

Door beter zorg te dragen voor jezelf in verschillende situaties en contexten leer je vanuit meer comfort in het dagelijkse leven te staan en te bouwen aan je eigen kwaliteitsvolle bestaan.

Ieder mens beschikt over een probleemoplossend vermogen. Positiv’eau ondersteunt je om dit vermogen bij jezelf te (her)ontdekken en te activeren, dit stelt je (weer) in staat je eigen oplossingen te creëren.

Vanuit een minimalistische benadering waarbinnen problemen worden opgelost in een reeks kleine, overzichtelijke stapjes werken we er samen naar toe om via het in gang zetten van kleine veranderingen, geleidelijk en voorzichtig de gewenste veranderingen in je leven door te voeren.

Ontdek welke werkzame factoren jou helpen je leven verder vorm te geven!

KLEINE STAPJES KUNNEN TOT GROTE VERANDERINGEN LEIDEN.
Actief leven: online Individuele supervisie

In je actief leven als student, werknemer, zelfstandig ondernemer, leidinggevende, vrijwilliger, lid van een vereniging, sportclub of andere groep, oefen jij je talenten uit en bouw je competenties en expertise op.

In online supervisie kan jij inzetten op deskundigheidsbevordering, je meer bewust worden van je eigen gevoelens, gedachten en gedrag binnen je samenwerkingsrelaties. Zo kan je het inzicht in je eigen handelen vergroten, bewust (nieuwe) keuzes maken en de gewenste impact ervaren op je eigen (professionele) handelen binnen je samenwerkingsrelatie.

In online supervisie leer je te reflecteren over je eigen handelen en ben je dus bereid om bij jezelf stil te staan. Je neemt de tijd om je eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren kan je je meer bewust worden van eigen gevoelens, gedachten en verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze je eigen handelen beïnvloeden.

Op deze wijze leer je van je eerdere ervaringen, je gaat begrijpen waarom je handelt zoals je doet, wat je irriteert of motiveert, wat je na de analyse van en het inzicht in je eigen handelen, graag anders wilt gaan doen.
Je bepaalt zelf welke ervaringen uit de praktijk tijdens de online supervisie worden ingebracht en besproken.

In online supervisie gaat het over de integratie van enerzijds al datgene waar je voor bent opgeleid of in getraind bent (je deskundigheid), datgene wat er van je wordt gevraagd (je taken/opdrachten/verantwoordelijkheden) en anderzijds je eigen opvattingen, emoties, motivatie en grenzen (persoonlijkheid).

Supervisie leidt tot het maken van keuzes. Je formuleert leerdoelen en bijhorende actieplannen over hoe je in de toekomst wil handelen, waar je wil in bijleren en waar jij je toe engageert. Zo bouw je voor jezelf een leerproces op.

In de online supervisie lossen we geen problemen op. We bekijken samen hoe je omgaat met problemen, welke veranderingswensen je voelt en welke mogelijke oplossingen deze in zich dragen om zo samen te komen tot een gewenste situatie en bijhorend actieplan. In supervisie krijgt de persoonlijke kant van jouw functioneren dus aandacht. Niet de ander of diens probleem staat centraal, maar de manier waarop het jou beïnvloedt en jij er in de samenwerking mee omgaat.