Missie

Het kerndoel van Positiv’eau is werken aan de toename van Kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven staat voor een leven dat je zelf de moeite waard vindt. Elk mens heeft hierin een aantal universele behoeften. Levenskwaliteit wordt bepaald door de mate waarin jouw leven als comfortabel en bevredigend aanvoelt. Goed zorg dragen voor lichaam en geest, inzetten op relaties en ons leven op een zinvolle en betekenisvolle manier vormgeven, zijn zaken die hier toe bijdragen.

Positiv’eau biedt een online individueel aanbod om de toename van kwaliteit van leven mogelijk te maken. Investeren in je gezondheid, je lichamelijk en emotioneel welbevinden verbeteren en je eigen wilskracht en potentieel herontdekken en benutten, helpt je om jezelf te ontplooien en voldoening te halen uit het leven.

Positiv’eau biedt ook een groepsaanbod om duurzame samenwerkingsrelaties te bevorderen. Hierbij gaan we aan de slag met jou en je groep/team/organisatie om samen in te zetten op het vormen van duurzame relaties. We onderzoeken jullie motivatie, gedeelde waarden en belangen en zoeken samen uit wat er nodig is voor ieder van jullie om als lid van de groep je er toe te verbinden om het beste van jezelf te geven in de samenwerking vanuit een waardengerichte samenwerkingsattitude.

Daarnaast biedt Positiv’eau ook de mogelijkheid om te gaan herbronnen in de natuur in het zuiden van Frankrijk. Hiermee geef jij jezelf de kans om even pauze te nemen van je drukke agenda, even los te koppelen van de vele informatiebronnen rondom jou en weer écht tot jezelf te komen door in je lijf te gaan staan, de natuur waar te nemen met al je zintuigen en jezelf de kans te geven om je gevoelens en gedachten goed waar te nemen, te ordenen en er terug zorg voor te dragen, zodat je met nieuwe energie weer verder kan. 

Persoonlijke ontwikkeling

Je zelfbewustzijn ontwikkelen, je identiteit vormen en je talenten en mogelijkheden ontdekken helpt je bij het ontwikkelen van meer zelfkennis. Je waarden en normen vormgeven in de wijze waarop je jouw leven inricht geeft je de mogelijkheid om je eigen leven vanuit zingeving en evenwicht aan te sturen en zo je dromen en aspiraties te realiseren. Zo bouw je aan een kwaliteitsvol leven.

Samenwerkingsrelaties ontwikkelen

Positiv’eau biedt een set van praktische hulpmiddelen om groepen van allerlei aard effectiever en duurzaam te laten samenwerken en hen veerkrachtiger om te leren gaan met een voortdurend veranderende omgeving. Positiv’eau biedt maatwerk, een aanbod op maat van elke groep.

Herbronnen in de Natuur

Snak jij er naar om even tot rust te komen? Wil jij je opnieuw vitaal, energiek en veerkrachtig voelen? Zoek jij antwoorden op prangende levensvragen of wil je een dilemma uitklaren voor jezelf? Wil je het contact met jezelf hernieuwen en terug inzetten op wat je écht belangrijk vindt? Dan heeft een verblijf in de natuur zin voor jou. Positiv’eau biedt de mogelijkheid om te herbronnen in de natuur in het Zuiden van Frankrijk. 

you2-samen-verbinden

Plots merk je dat de dagdagelijkse rush je energie opslorpt. Je geeft het beste van jezelf in je werk, je gezinsleven, je sociaal leven, en dan is er ook nog je partnerrelatie… Ook in die belangrijke relatie wil je graag investeren, toch heb je soms het gevoel dat de tijd en ruimte daartoe te kort schiet. Kleine issues geraken niet besproken en dreigen grotere problemen te worden tussen jullie.