TEAMWORK IS HET GEHEIM WAARMEE GEWONE MENSEN ONGEWONE RESULTATEN BEREIKEN.

— IFEANYI ENOCH ONUOHA

Onze maatschappij verandert. Samenwerkingsrelaties veranderen. Het leven verandert continu en wij veranderen mee. Wat doet die verandering met ons en wat kan jij doen om met verandering om te gaan?

Samen met jouw groep bouw je een samenwerkingsovereenkomst (Collaborative Agreement) op. Deze is bedoeld om een transparante, authentieke samenwerking tot stand te brengen en elk groepslid de mogelijkheid te bieden een bijdrage te leveren tot het grotere geheel, namelijk jullie gedeelde doel.

Elk groepslid wordt aangemoedigd om te handelen vanuit hun authentieke zelf, vanuit hun waarden, met alle talenten en alle tekortkomingen. Kennis over wat elk van jullie belangrijk acht en bij te dragen heeft, vergroot jullie vermogen om goed af te stemmen en af te spreken wie welke rollen, taken en/of verantwoordelijkheden wil vervullen binnen de groep.

Daarnaast ontdekken jullie de kracht van Commitment sessions. Een bijeenkomst waarin iedereen wordt aangemoedigd om bij te leren en te groeien, afspraken te honoreren, helpend gedrag aan te moedigen en storend gedrag te verminderen. In deze bijeenkomsten evalueer en bewaak je als groep hoe de samenwerking verloopt en op welke manier jullie wensen bij te sturen opdat jullie de waardengerichte samenwerking kunnen verder zetten.

Jullie maken kennis met de Prosocial methode. Deze helpt jullie vanuit een gedeelde identiteit en waarden te focussen op de gewenste uitkomsten en de nodige acties in relatie tot jullie gezamenlijke doel. Jullie worden uitgenodigd om na te denken hoe jullie aan eerlijke en inclusieve besluitvorming kunnen doen, hoe jullie gaan besturen of beleid voeren en strategieën zullen bepalen.

Daarnaast worden jullie begeleid in het uitwerken van overeenkomsten rond het onderling bespreekbaar maken van feedback, hoe jullie op een snelle en eerlijke manier conflicten oplossen, op een rechtvaardige manier de inspanningen en het rendement van jullie werk verdelen en jezelf en elkaar voldoende ruimte geven tot zelfsturing.

Om al deze redenen legt de samenwerkingsovereenkomst sterk de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid: het enige wat elk groepslid aan deze afspraken bindt, is de eigen persoonlijke inzet. Daarom wordt van jou verwacht dat je het individuele werk doet dat je helpt het beste van jezelf te geven. Tegelijk legt de overeenkomst ook de nadruk op samenwerking.

Afstemming is de sleutel; het identificeren van gedeelde waarden is van cruciaal belang.”

Het formaliseren van deze waarden, doelen en helpend gedrag, maakt de overeenkomst ondubbelzinnig en duidelijk. Het creëert transparantie en schept vertrouwen onder groepsleden.

Wil je binnen je groep, team, organisatie of bedrijf inzetten op een duurzame samenwerking met je groepsgenoten, collega’s, klanten of anderen, bij ons ben je aan het juiste adres.

Leg jouw vraag gerust aan ons voor. Wij kijken hoe we iets voor jou kunnen betekenen en formuleren een voorstel.